Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

1. Πτυχίο  “Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης:

  • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και  αερίων καυσίμων.
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
  • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.
  • Συντάσσει οικονομικές προσφορές.

 Ενημερωτικό Βίντεο 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων

Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός ΥδραυλικόςΠ.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσηςΠ.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/ 17. 10.2012)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΤΑΞΗΣ 

Β ΄Ταξη – Μαθήματα Τομέα
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3E
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ΄Τάξη-Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2.Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3.Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων2Θ+3Ε
4.Ύδρευση – Αποχέτευση1Θ+3Ε
5.Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης1Θ+5Ε
6.Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Κατηγορίες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ