Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

1. Πτυχίο  “Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού μπορεί να:

  • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
  • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
  • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
  • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
  • Ειναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
  • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

 Ενημερωτικό Βίντεο 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων

ΕπαγγέλματαΣχετική Νομοθεσία:
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός ΨυκτικόςΠ.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3 τ.Α’/08.01. 2013)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός ΥδραυλικόςΠ.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Χειριστής Μηχανημάτων ΈργωνΠ.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 τ. Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσηςΠ.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικων εγκαταστάσεωνΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητήςΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης ΗλεκτροσυγκολλητήςΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/17. 10.2012)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΤΑΞΗΣ

Β ΄Ταξη – Μαθήματα Τομέα
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3E
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Γ΄Τάξη-Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2.Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
3.Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.Εγκαταστάσεις Κλιματισμού3Θ+2Ε
5.Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού1Θ+2Ε
6.Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα

Κατηγορίες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ