Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
  2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
  6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο
    ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης.

Για πλήρη ενημέρωση δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω….

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΤΕΙΑ