Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Διδακτική ΏραΔιάρκειαΔιάλειμμα
18.30-19.10
19.15-19.5510′
20.50-20.455′
20.50-21.305′
21.35-22.15
22.20-23.00