Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Το σχολείο έχει μια ιστορία πολλών δεκαετιών. Είναι σε συνεχή λειτουργία από τα 1976 μέχρι σήμερα με τεχνικές ειδικότητες.
1. Εξειδικευμένο σχολείο, από την ίδρυσή του το σχολικό έτος 1976-77 με τομείς Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Τομέα ως ΙΔ Δημόσια Μέση Τεχνική Σχολή Περιστερίου.
2. Μετεξέλιξη σε Σχολή Νέου Τύπου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
3. Μετεξέλιξη σε 1η Εσπερινή ΤΕΣ Περιστερίου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
4. Μετεξέλιξη σε 2ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
5. Μετεξέλιξη σήμερα στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου.