Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

1. Πτυχίο  “Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
  • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
  • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Ενημερωτικό Βίντεο 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων

ΕπαγγέλματαΣχετική Νομοθεσία:
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός ΨυκτικόςΠ.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3 τ.Α’/08.01. 2013)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός ΥδραυλικόςΠ.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Χειριστής Μηχανημάτων ΈργωνΠ.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 τ. Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσηςΠ.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικων εγκαταστάσεωνΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητήςΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/ 17. 10.2012)
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης ΗλεκτροσυγκολλητήςΠ.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 τ.Α’/17. 10.2012)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΤΑΞΗΣ

Β ΄Ταξη – Μαθήματα Τομέα
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3E
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016
Γ΄Τάξη-Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές2Θ+6Ε
4. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού2Θ+5Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017
Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα
Κατηγορίες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ