Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Οι Τάξεις Υποδοχής-Τμήματα ΖΕΠ είναι ειδικές δομές υποστήριξης, ενίσχυσης και ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες) στο ελληνικό σχολείο. Λειτουργούν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου υπάρχει αυξημένο ποσοστό μαθητών από αυτές τις ομάδες.

Στις Τάξεις Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του κανονικού προγράμματος σπουδών του σχολείου. Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ έχει ως στόχο τη βελτίωση της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν αποτελεσματικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους:

  • Ο πρώτος κύκλος, διάρκειας ενός έτους, επικεντρώνεται στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας.
  • Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας ενός έτους, επικεντρώνεται στην προετοιμασία των μαθητών για την ένταξη τους στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.

Στις Τάξεις Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ διδάσκουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ συμβάλλει στην ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη θρησκεία ή την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Ειδικότερα, οι Τάξεις Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ:

  • Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητες που χρειάζονται για να παρακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου.
  • Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών.
  • Προάγουν την ένταξη των μαθητών στην ελληνική κοινωνία.

Οι Τάξεις Υποδοχής-Τμήμα ΖΕΠ αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση.