Μ. Αλεξάνδρου 79 και Σπετσών 46 | 210-5740154 & 210-5785448 |mail@2epal-esp-perist.att.sch.gr

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου η Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2024. Εγκύκλιος Αίτηση Δήλωση ΕΠΑΛ 2024 Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024

Συντάκτης admin, πριν από

Σε ποια Τμήματα ΑΕΙ εισάγονται οι Αποφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας 

6. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Σε ποια Τμήματα ΑΕΙ εισάγονται οι Αποφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1106/2020 5. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από