Φοίτηση

Χαρακτηρισμός φοίτησης-απουσίες

Η φοίτηση όλων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ είναι υποχρεωτική και χαρακτηρίζεται ως “επαρκής” ή “ανεπαρκής”, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα (μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της).

  • Επαρκής φοίτηση: όταν το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 114 (για όσους παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας0. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα για δικαιολογημένες απουσίες, οπότε όλες οι απουσίες προσμετρώνται. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται “Επαρκής” προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ
  • Aνεπαρκής φοίτηση:Όταν οι απουσίες είναι περισσότερες από 114.Μαθητές με “Ανεπαρκή” φοίτηση είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ