Δημιουργίες μαθητών μας

Παρακάτω Φωτογραφικό υλικό και άλλα από δημιουργίες και διακρίσεις μαθητώνα μας
(π.χ συμμετοχή σε έκθεση ή άλλα)

Βράβευση στο διαγωνισμό που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) στις 30 Μαρτίου 2016
ΕλλΙνστιτούτουΧαλκού30-3-2016
(επιπλέον πληροφοριακό υλικό εδώ) και φωτογραφικό υλικό από την
βράβευσή τους