Ιστορικά Στοιχεία Σχολείου

Το σχολείο έχει μια ιστορία πολλών δεκαετιών. Είναι σε συνεχή λειτουργία από τα 1976 μέχρι σήμερα με τεχνικές ειδικότητες.
1. Εξειδικευμένο σχολείο, από την ίδρυσή του το σχολικό έτος 1976-77 με τομείς Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Τομέα ως ΙΔ? Δημόσια Μέση Τεχνική Σχολή Περιστερίου.
2. Μετεξέλιξη σε Σχολή Νέου Τύπου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
3. Μετεξέλιξη σε 1η Εσπερινή ΤΕΣ Περιστερίου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
4. Μετεξέλιξη σε 2ο Εσπερινό ΤΕΕ Περιστερίου (Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Τομέας).
5. Μετεξέλιξη σήμερα στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου.

……..

Ακολουθούν οι ειδικότητες που υπάρχουν στο 2 Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου την Σχολική Χρονιά 2014-2015

Σημείωση: Όλα τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται στα εργαστήρια που ανήκουν στο 3 ΣΕΚ Περιστερίου (Χωράφα)

Ειδικότητες Ημερησίου ΕΠΑΛ ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα

Ειδικότητες Ημερησίου ΕΠΑΛ ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Μηχανολογίας που έχει τις ειδικότητες

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που έχει τις ειδικότητες

  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Αυτοματισμού