Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σχολικό Έτος 2022-23

Το νέο πρόγραμμα από 19-09-2022 στο σύνδεσμο….
Πρόγραμμα 2022-23 ( ή επιλέγοντας στο πλευρικό menu της αρχικής ιστοσελίδας που εμφανίζεται το σχετικό link Ωρολόγιο) από το top menu επιλέγω ο αντίστοιχο Τμήμα .χ Α1, ΓΦ,…) είτε πλοήγηση στις αναθέσεις ανά καθηγητή


Σχολικό Έτος 2017-18
Το νέο πρόγραμμα από 30-10-2017 στο σύνδεσμο….
Πρόγραμμα 2016-17 και επιλέγοντας στο πλευρικό menu της ιστοσελίδας που εμφανίζεται το σχετικό link Ωρολόγιο ( παλιότερη εφαρμογή)

Σχολικό Έτος 2016-17


script by Κ.Θ.