Ειδικότητες

Οι επαγγελματικοί τομείς και οι αντίστοιχες ειδικότητες ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 και Ν. 4203/2013 που λειτουργούν στο 2 Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου είναι:

1. Τομέας Μηχανολογίας
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
  • 2. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Το 2 Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου διαθέτει πληθώρα εργαστηρίων κατεύθυνσης πλήρως εξοπλισμένων που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων.

    Το σχολείο συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα όπως: Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Προγράμματα Επισκέψεων σε Επιχειρήσεις και Επαγγελματικούς Φορείς στο Εσωτερικό, και το εξωτερικό με βράβευση εκπαιδευτικών έργων του και μεγάλες διακρίσεις.