Πρόγραμμα γραπτών προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων Σχ. Έτος 2022-23

Παρακάτω το πρόγραμμα το γραπτών εξετάσεων περιόδου Μαίου-Ιουνίου για το σχολικό έτος 2022-23

πρόγραμμα