Πρόσκληση Επιλογή Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

Σε ισχύ εγκύκλιος με θέμα ” Πρόσκληση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήματα -Τρόποι Επιλογής)”

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία
οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να
καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από 02
Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023) .

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 2131501774