Γιατί ΕΠΑΛ;

Τι είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Τα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο. Η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΠΑ.Λ. είναι:

  • Είναι ισότιμα με τα Γενικά Λύκεια
  • Προσφέρουν επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Δεν δεσμεύουν τους μαθητές με πρόωρες επιλογές
  • Δίνουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία
  • Έχουν την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα...

Log in

Как скрыть index php из адресной строки Joomla!